SPOLEČNOST PRO ORBU ČR

Historie Společnosti pro orbu České republiky

 

Přes počáteční problémy organizačního i finančního charakteru v roce 1961, v prvním roce existence organizace, která se ujala organizování soutěží v orbě se podařilo zorganizovat mistrovství republiky v orbě v Čáslavi  a naši dva oráči se poté zúčastnili mistrovství světa v Nizozemsku. Při této příležitosti byli zástupci Československé výpravy kontaktováni členy výboru Světové organizace oráčů, jejímž členem se  Česká republika stala v roce 1962. Tím byla obnovena novodobá činnost v oblasti soutěžní orby v republice. Po roce 1993, kdy byla rozdělena naše republika, se rozdělila i oráčská společnost a členská část se přejmenovala na Společnost pro orbu České republiky.

Hlavním cílem Společnosti pro orbu ČR je získávat nejnovější poznatky v oboru zpracování půdy a zejména prosazování kvalitní orby v praxi. K tomu organizuje a využívá  vlastní soutěže v orbě, přednášky o metodách zpracování půdy a instruktáže soutěžní orby. Nejlepší oráči z tuzemského mistrovství se potom účastní mezinárodních soutěží jednak jde o mistrovství světa, kde se soutěží v kategorii klasických jednostranných pluhů a kategorii oboustranných otočných pluhů v orbě strniště a louky. Dále se každoročně koná mistrovství Evropy, kde se soutěží v orbě otočnými oboustrannými pluhy.

Čeští oráči jsou členy WPO od roku 1962 a od té doby se zúčastňují soutěží mistrovství světa v orbě. Společnost pro orbu ČR mimo pořádání tuzemských soutěží v orbě, nyní již podle pravidel WPO, organizuje vzdělávání a instruktáž zemědělců - oráčů v obdělávání a zpracování půdy. Aktivní spolupráce s WPO se datuje od roku 1991. Po změně politického režimu  Společnost pro orbu  úspěšně zorganizovala mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v letech 1991, 1997. Velkým oceněním kvalitní a organizátorské práce  pro Společnost pro orbu bylo přidělení uspořádání MS v roce 2005, které se konalo na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze  - Suchdole. Další projevem důvěry od mezinárodních institucí bylo přidělení do České republiky uspořádání ME, které se uskutečnilo v Zábřehu v roce 2009. Práce výboru Společnosti pro orbu ČR, pokračovala v každoroční přípravě domácích  mistrovských  soutěží.

Důležitým mezníkem se stal rok 2015, kdy se poprvé  uskutečnily dvě krajské soutěže na pozemcích tří krajů. Jednalo se o 1. otevřené mistrovství v orbě Pardubického kraje, které se uskutečnilo v katastru obce Vidlatá Seč a 1. otevřené mistrovství Libereckého a Středočekého kraje, které se uskutečnilo v obci Všeň na rozhraní dvou krajů.

 

V roce 2016 k těmto krajským soutěžím přibyl ještě Ústecký kraj s krajskou orbou v Hrušovanech u Chomutova. V tomto roce se podařilo zorganizovat i 1. ročník Středoevropské orby s účastí pěti středoevropských zemí. (Chorvatsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a Česká republika). Velmi vydařená akce se uskutečnila opět v Zábřehu. V tomto moravském městě Olomouckého kraje je ustálené skupina velmi kvalitních organizátorů v čele se Stření školou sociální péče a  služeb. Je zde pro sportovní orbu i velká podpora městských a státních institucí.